Image
Deklaracja Dostępności – co musi zawierać?

Dokładna zawartość Deklaracji Dostępności co roku nieco się różni ze względu na wprowadzane poprawki. Najnowsze zarządzenia z 11 lutego 2020 określają, że w takim dokumencie muszą znaleźć się następujące elementy:

  • wstęp zgodny ze wzorem

  • daty publikacji i aktualizacji

  • data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • informacje na temat procedury

  • dostępność architektoniczna siedziby podmiotu publicznego (w tym dostęp do tłumacza języka migowego, infrastruktury dla niepełnosprawnych i specjalnych miejsc parkingowych)

  • aplikacje mobilne (dotyczy wyłącznie w sytuacji, kiedy podmiot takowe posiada)

Są to jedynie ogólne punkty, zgodnie z którymi powinna zostać ułożona Deklaracja Dostępności tworzona przez dany podmiot publiczny. Każdy z nich należy rozwinąć o niezbędne elementy wynikające z aktualnego rozporządzenia oraz informacje, które uznasz za istotne. Dokładne wzory wraz z konkretnymi oznaczeniami znajdziesz w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Istnieją także specjalne generatory, za pomocą których stworzysz Deklarację Dostępności aplikacji mobilnej lub strony internetowej w zaledwie kilka minut.