Image
Deklaracja Dostępności – czym jest?

Deklaracja Dostępności to elektroniczny dokument, na podstawie którego osoby niepełnosprawne są w stanie zorientować się w tym, czego mogą spodziewać się po danej stronie internetowej. W skład Deklaracji powinny wchodzić również informacje dotyczące siedziby konkretnego podmiotu publicznego i jej przystosowania do potrzeb właśnie takich osób. Dokument należy aktualizować co roku nie tylko ze względu na zmiany w jego dokładnej zawartości, lecz także wszelkie aktualizacje wprowadzone na samej stronie. Za brak lub niekompletność Deklaracji Dostępności grozi kara do 5000 zł, dlatego warto zadbać o ten aspekt i dostosować się do obecnie obowiązujących norm.

Deklaracja Dostępności dotyczy zarówno stron internetowych, jak i aplikacji mobilnych. Wówczas treść dokumentu nieco się od siebie różni, jednak w dalszym ciągu powinna być ona zgodna ze wzorem przedstawionym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Celem takiego dokumentu jest wykrywanie konkretnych informacji przez systemy wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne, dlatego powinien on zostać napisany z zastosowaniem wszelkich identyfikatorów, których dokładny spis znajdziesz w obecnie obowiązującym szablonie Deklaracji. Musi on również uwzględniać dostosowanie siedziby podmiotu do potrzeb niepełnosprawnych, zarówno poprzez wdrożenie odpowiednich wejść i podjazdów, jak i zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego.