Image
Deklaracja Dostępności – jak ją napisać?

Deklaracja Dostępności musi być zgodna z aktualnie obowiązującym wzorem przedstawionym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Podczas tworzenia takiego dokumentu warto zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych aspektów, czyli identyfikatory ułatwiające znalezienie konkretnych informacji przez oprogramowanie, hierarchię nagłówków oraz fakt, czy dany tekst jest obowiązującą formułą, czy jedynie przykładem. W niektórych punktach Deklaracji pojawiają się bowiem gotowe wzory, które należy dokładnie przekopiować i uzupełnić o informacje dotyczące danego podmiotu publicznego, podczas gdy inne można dostosować do swoich potrzeb.

Konkretny wygląd Deklaracji Dostępności wynika z działania narzędzi wspomagających osoby niepełnosprawne. W dokumencie można używać również innych identyfikatorów i znaczników klas, jednak muszą one stanowić jedynie dodatek do ogólnego dopuszczalnego wzoru.

Dokładny wzór wraz z identyfikatorami znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Jest to złożony dokument, w którym zostały wyszczególnione wszystkie dopuszczalne modyfikacje oraz spis elementów niezbędnych do stworzenia ważnej Deklaracji Dostępności. Jest to najbardziej aktualne źródło informacji na temat obecnie obowiązujących zasad, które z roku na rok są nieco inne. W Internecie znaleźć można także gotowe generatory takiego dokumentu. Jeśli są one aktualne, z powodzeniem można z nich korzystać.